Welcome | The Korat | Siri Kira | Our Korats | Kitten | Shows | Photos | Links | Guestbook


Pedigree Dewdrop's Umnaht Seu-saht "Tap"

Parents Grandparents Great-grandparents Great-great-grandparents
CH FIN* Kastepisteen Boo-me-rang
Chiangmai Pen
Chiangmai Pet
Chiangmai Boon-serm
Chiangmai Choom
Pee-mai (Khun Julaporn's)
Chiangmai Wow
Thao (Thailand)
CH FIN*Catfever's Sixiang-Shua
IP&EC FIN*Tatsutan Garion Raja-Rsayah
IC FIN*Kattihovin Ou Vinh Cam-ranh
PR&EC FIN*Tatsutan Etasmin Sri-Mat
IC FIN*Catfever's Kuaguo-xingxing
FIN*Poison's Bidanshi-tarashi
EC FIN*Catfever's Fanjia-Meimei2
FIN*Mythai Gwah Ratana
IP&EC FIN*Tatsutan Garion Raja-Rsayah
IC FIN*Kattihovin Ou Vinh Cam-ranh
IP&EC FIN*Sakoran Aoi DanDan
EC Rataekora Lisu, DM
PR&EC FIN*Tatsutan Etasmin Sri-Mat
IC FIN*Kattihovin Neko Otoko-no-ko
EP&EC FIN*Kattihovin Fan Tatsuta-Hime

IP&EC FIN*Poison's Fujin Gin Maihime
IC FIN*Kattihovin Ou Vinh Cam-ranh
IP&EC FIN*Sakoran Aoi DanDan
EC Rataekora Lisu, DM
CH DK*Primprau's Puying Maigae
IC Yang Chen Ma Hoo Who's, DM
GIC N*Sawat's Kirilin
*Any changes in the cats titles, we will thank you to tell us.

Thanks | E-mail

Resolució mínima de 800x600 - Explorer 4
Copyright © 2002 korats.net.